Bàn Đông 2 Cánh - BS2DF4/C

Kích thước: 1200 x 760 x 840 mm
Giá: 00 VNĐ