Bàn Đông 2 Cánh - BS2DF6/C

Kích thước: 1800 x 760 x 840 mm
Giá: 00 VNĐ