Bàn Đông 2 Cánh - BS2DF5/C

Kích thước: 1500 x 760 x 840 mm
Giá: 00 VNĐ