Quầy Treo Tường Cửa Trượt

Kích thước: 1200x500x850mm
Giá: 9.076.000 VNĐ
 Mặt, giá, thân, khung tăng cứng bằng inox 304

Giá trong quầy mép uốn lên trên dễ vệ sinh

Kết cấu hàn TIC đường hàn liền cho mặt và gờ cạnh

Hàm điểm cho tăng cứng