Quầy Treo Tường Cửa Trượt

Kích thước: 900x500x800mm
Giá: 7.625.000 VNĐ
Giá trong quầy mép uốn lên trên dễ vệ sinh
Mặt, giá, thân, khung tăng cứng bằng inox 304 dày 1mm
Có 01 kệ giữa.
Kết cấu hàn TIC đường hàn liền cho mặt và gờ cạnh
Hàm điểm cho tăng cứng