Sản Phẩm > QUẦY INOX NHÀ HÀNG > QUẦY TREO TƯỜNG
Quầy Treo Tường Cửa Trượt
Kích thước: 900x500x800mm
Giá: 7.625.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Treo Tường Cửa Trượt
Kích thước: 1200x500x850mm
Giá: 9.076.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Treo Tường Cửa Trượt
Kích thước: 1500x500x800mm
Giá: 10.709.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Treo Tường Cửa Xoay
Kích thước: 900x500x800mm
Giá: 7.625.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Treo Tường Cửa Xoay
Kích thước: 1200x500x800mm
Giá: 9.076.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Treo Tường Cửa Xoay
Kích thước: 1500x500x800mm
Giá: 10.709.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Treo Tường Không Cửa
Kích thước: 900x500x800mm
Giá: 7.175.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Treo Tường Không Cửa
Kích thước: 1200x500x800mm
Giá: 8.477.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Treo Tường Không Cửa
Kích thước: 1500x500x800mm
Giá: 9.960.000 VNĐ
Chi tiết