Khay Mâm Inox

Kích thước: 360x270x20mm
Giá: 22.000 VNĐ