Khay Ăn 06 Ngăn

Kích thước: 380x294mm
Giá: 77.000 VNĐ
 Làm bằng inox 201
 An toàn vệ sinh thực phẩm
 Kích thước: 380x294mm