Khay Ăn 05 Ngăn Việt Nam

Kích thước: 380x294mm
Giá: 72.000 VNĐ
Làm bằng inox 201
An toàn vệ sinh thực phẩm
Kích thước: 380x294mm