Khay Ăn 05 Ngăn Trung Quốc

Kích thước: 350x250x27mm
Giá: 52.000 VNĐ
 Được làm bằng inox 201

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Kích thước: 350x250x27mm