Khay Ăn 04 Ngăn

Kích thước: 355x265x30mm
Giá: 50.000 VNĐ
 Được làm bằng inox 201

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Kích thước: 355x265x30mm