Các Loại Khay Giữ Nóng

Kích thước: Liên hệ
Giá: 00 VNĐ
Có nhiều loại khay như: 1/ Khay GN 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9 * Tất cả các loại khay đều có độ sau khác nhau như sâu 20mm, 65mm, 100mm, 150mm, 200mm