Sản Phẩm > KHAY CƠM INOX
Các Loại Khay Giữ Nóng
Kích thước: Liên hệ
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Khay Ăn 04 Ngăn
Kích thước: 355x265x30mm
Giá: 50.000 VNĐ
Chi tiết
Khay Ăn 05 Ngăn Trung Quốc
Kích thước: 350x250x27mm
Giá: 52.000 VNĐ
Chi tiết
Khay Ăn 05 Ngăn Việt Nam
Kích thước: 380x294mm
Giá: 72.000 VNĐ
Chi tiết
Khay Ăn 06 Ngăn
Kích thước: 380x294mm
Giá: 77.000 VNĐ
Chi tiết
Khay Inox 5 Ngăn Tròn
Kích thước: 357x278x30mm
Giá: 75.000 VNĐ
Chi tiết
Khay Inox 6 Ngăn Nhỏ
Kích thước: 323x248x30mm
Giá: 69.000 VNĐ
Chi tiết
Khay Mâm Inox
Kích thước: 360x270x20mm
Giá: 22.000 VNĐ
Chi tiết