Sản Phẩm > KỆ INOX CÔNG NGHIỆP
Kệ Phẳng 04 Tầng
Kích thước: 1200x500x1500mm
Giá: 5.545.000 VNĐ
Chi tiết
Kệ Phẳng 04 Tầng
Kích thước: 1500x500x1500mm
Giá: 6.440.000 VNĐ
Chi tiết
Kệ Thanh 04 Tầng
Kích thước: 1200x500x1500mm
Giá: 5.890.000 VNĐ
Chi tiết
Kệ Thanh 04 Tầng
Kích thước: 1500x500x1500mm
Giá: 6.790.000 VNĐ
Chi tiết
Kệ Treo Tường 01 Tầng
Kích thước: 1200x350x200mm
Giá: 1.397.000 VNĐ
Chi tiết
Kệ Treo Tường 01 Tầng
Kích thước: 1500x350x200mm
Giá: 1.603.000 VNĐ
Chi tiết
Kệ Treo Tường 01 Tầng
Kích thước: 1800x350x200mm
Giá: 2.150.000 VNĐ
Chi tiết
Kệ Treo Tường 02 Tầng
Kích thước: 1200x350x400mm
Giá: 2.410.000 VNĐ
Chi tiết
Kệ Treo Tường 02 Tầng
Kích thước: 1500x350x400mm
Giá: 2.800.000 VNĐ
Chi tiết
Kệ Treo Tường 02 Tầng
Kích thước: 1800x350x400mm
Giá: 3.450.000 VNĐ
Chi tiết