Quầy Chiên Nhúng Đơn 17 Lít

Kích thước:
Giá: 00 VNĐ
 Dung tích:              15 lít

Công suất điện:      14kW

Điện:                        220v/1p/60Hz

Số vợt rán:              1