Quầy Chiên Nhúng Đơn 10 Lít

Kích thước:
Giá: 00 VNĐ

Dung tích:             10 lít

Công suất điện:    14kW

Điện:                      220v/1p/50Hz

Số vợt rán:            1