Quầy Chiên Nhúng Đơn 06 Lít

Kích thước: 350x750x850mm
Giá: 00 VNĐ

Dung tích:             06 lít

Công suất điện:    14kW

Điện:                      220v/1p/60Hz

Số vợt rán:            1