Quầy Chiên Nhúng Đôi 17 Lít

Kích thước:
Giá: 00 VNĐ
 Dung tích:             2x17 lít

Công suất điện:    14kW

Điện:                      220v/1p/60Hz

Số vợt rán:            2