Quầy Chiên Nhúng Đôi 10 Lít

Kích thước:
Giá: 00 VNĐ
Dung tích:              2x10 lít

Công suất điện:     14kW

Điện:                      220v/1p/60Hz

Số vợt rán:            2