Quầy Chiên Nhúng Đôi 06 Lít

Kích thước:
Giá: 00 VNĐ

Dung tích:             2x06 lít

Công suất điện:    14kW

Điện:                      220v/1p/60Hz

Số vợt rán:            2