Sản Phẩm > Chiên Nhúng > Chiên Nhúng
Chiên Nhúng 06 lít
Kích thước: 460x385x315mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chiên Nhúng 10 lít
Kích thước: 560x465x310mm
Giá: 8.250.000 VNĐ
Chi tiết
Chiên Nhúng khoai tay
Kích thước: 585x525x360mm
Giá: 8.700.000 VNĐ
Chi tiết
Chiên Nhúng Đơn 06 lít
Kích thước:
Giá: 2.700.000 VNĐ
Chi tiết
Chiên Nhúng Đơn 10 lít
Kích thước: 275x465x310
Giá: 4.050.000 VNĐ
Chi tiết
Chiên Nhúng Đơn 17lít
Kích thước: 290x525x360mm
Giá: 4.900.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Chiên Nhúng Đơn 06 Lít
Kích thước: 350x750x850mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết