Rán Phẳng Đơn Dùng Gas

Kích thước: 350x750x300mm
Giá: 00 VNĐ
Làm bằng inox 304 dày 1mm
Góc cong dễ vệ sinh, không chỉ rán mà có thể xào ít mỡ trên bề mặt
Diện tích:               18 Cm2
Công suất gas:       6000 Kcal/h
Áp suất gas:           50 mBar
Đánh lửa:               Tự Động
Điều kiển nhiệt độ:  To
3100