Rán Phẳng Đôi Dùng Gas

Kích thước: 700x750x300mm
Giá: 00 VNĐ
 Làm bằng inox 304 dày 1mm
Góc cong dễ vệ sinh, không chỉ rán mà có thể xào ít mỡ trên bề mặt
Diện tích:               2x18 Cm2
Công suất gas:       2x6000 Kcal/h
Áp suất gas:           50 mBar
Đánh lửa:               Tự Động
Điều kiển nhiệt độ:  To 3100