Rán Phẳng Đôi Dùng Điện

Kích thước: 700x750x300mm
Giá: 00 VNĐ
Làm bằng inox 304 dày 1mm
Góc cong dễ vệ sinh, không chỉ rán mà có thể xào ít mỡ trên bề mặt
Diện tích:                     2x18 Cm2
Công suất điện:             2x9 Kw
Điện năng:                     380V/3p/50Hz
Điểu khiển nhiệt độ:       To 310