Chiên Phẳng Dùng Gas GG4B

Kích thước: 1220 x 720 + 60 x 400 mm
Giá: 00 VNĐ
Hãng sản xuất: Berjaya - Malaysia