Chiên Phẳng Dùng Gas GG3BFS

Kích thước: 900 x 720 + 60 x 930 mm
Giá: 00 VNĐ
Hãng sản xuất: Berjaya - Malaysia