Chiên Phẳng Dùng Gas GG2BFS

Kích thước: 600 x 720 + 60 x 930mm
Giá: 00 VNĐ
Hãng sản xuất: Berjaya - Malaysia