Chiên Phẳng Dùng Gas GG2B

Kích thước: 600 x 720 + 60 x 400mm
Giá: 00 VNĐ
Hãng sản xuất: Berjaya - Malaysia