Chiên Phẳng Dùng Điện EG3500

Kích thước: 600 x 600 x 400 mm
Giá: 00 VNĐ
Hãng sản xuất: Berjaya - Malaysia