Chiên Phẳng Dùng Điện EG3000

Kích thước: 600 x 455 x 288 mm
Giá: 00 VNĐ
Hãng sản xuất: Berjaya - Malaysia