Chảo Nghiêng Tự Động Dùng Gas

Kích thước: 700x750x850mm
Giá: 00 VNĐ
 Dung tích:              50 lít
Công suất gas:        16.000 Kcal/h
Áp suất gas:            50 mBar
Đánh lửa:                Auto
Điều khiển nhiệt độ: To 3100