Chảo Nghiêng Tay Quay Dùng Điện

Kích thước: 700x750x850mm
Giá: 00 VNĐ
Dung tích:                  50 lít
Công suất gas:           16.000 Kcal/h
Áp Suất gas:              50mBar
Đánh lửa Auto:          Auto
Điều khiển nhiệt độ:   To 3100
Kích thước:               700x750x850mm