Xe Vận Chuyển Khay Rửa

Kích thước: 587x627x900mm
Giá: 00 VNĐ
 Dùng để vận chuyển khay rửa bát 500x500mm

Loại khay chuyên dùng cho máy rửa bát.

Kết cấu:

Kết cấu bằng inox 304

Khung inox D30mm

Mặt sàn inox 1,2mm

Thanh phân chia D6mm

Góc nghiên 10o

4 bánh xe D150mm, có phanh.

Kích thước: 587x627x900