Sản Phẩm > Xe Đẩy Inox
Xe Bồn Cao
Kích thước: 600x700x850
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Xe Bồn Thấp
Kích thước: 600x700x850mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Xe Chở Bột
Kích thước: 500x550x750mm
Giá: 4.203.000 VNĐ
Chi tiết
Xe Chở Bột
Kích thước: 500x700x750mm
Giá: 4.673.000 VNĐ
Chi tiết
Xe Đẩy 02 Tầng
Kích thước: 700x700x900mm
Giá: 2.916.000 VNĐ
Chi tiết
Xe Đẩy 02 Tầng
Kích thước: 800x700x900mm
Giá: 2.988.000 VNĐ
Chi tiết
Xe Đẩy 02 Tầng
Kích thước: 900x700x900mm
Giá: 3.132.000 VNĐ
Chi tiết
Xe Đẩy 03 Tầng
Kích thước: 700x700x1000mm
Giá: 3.431.000 VNĐ
Chi tiết
Xe Đẩy 03 Tầng
Kích thước: 800x700x1000mm
Giá: 3.638.000 VNĐ
Chi tiết
Xe Đẩy 03 Tầng
Kích thước: 900x700x1000mm
Giá: 3.867.000 VNĐ
Chi tiết
Xe Đẩy Hàng
Kích thước: 500x600x900
Giá: 2.057.000 VNĐ
Chi tiết
Xe Đựng Đá Viên
Kích thước: 500x550x750mm
Giá: 7.706.000 VNĐ
Chi tiết
Xe Đựng Đá Viên
Kích thước: 500x700x750mm
Giá: 8.645.000 VNĐ
Chi tiết
Xe Vận Chuyển Khay Rửa
Kích thước: 587x627x900mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Xe Đẩy Khay Giữ Nóng
Kích thước: 590x650x850mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Xe Đẩy Khay Giữ Nóng
Kích thước: 590x650x1365mm
Giá:
Chi tiết
Xe Đẩy Khay Giữ Nóng
Kích thước: 590x650x1740mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết