Bếp Âu Có Lò Nướng Và Chiên Bề Mặt

Kích thước: 605 x 790 x 1070 mm
Giá: 00 VNĐ